Видео

Shanghai Jiahang Instrument Co., Ltd. е основана во 1999 година. Jiahang е посветена да им обезбеди на клиентите подобро корисничко искуство и се надева дека ќе стане производител на научни инструменти од светска класа и снабдувач на лабораториски решенија!

Процес на растворање на инструментот со точка на топење

Точка на топење Видео за работа на апаратот

Видео за работа на мерачот на заматеност

Видео за работа на мерачот на густина

Видео за работа на рефрактометар

Видео за работа со полариметар

Видео за работа со точка на паѓање и точка на омекнување

Видео за потенциометриска операција за титрација